Regio Nieuws

dinsdag 11 juli 2017

16 t/m 24 september 2017 Lochem Vredesweek 2017


Zaterdagmiddag 16 september 2017: WANDEL DE VREDE!

 


In opdracht van de Stichting Interkerkelijk Vredesberaad en van de Vereniging Vredesbeweging Pax Christi werkt PAX aan en staat zij voor vrede. Samen met mensen in conflictgebieden en kritische burgers in Nederland werkt zij aan een menswaardige en vreedzame samenleving, overal in de wereld.

In Nederland organiseert PAX jaarlijks een Vredesweek in de maand september. Dit jaar van 16 t/m 24 september. Niet alleen op landelijk, maar ook op lokaal niveau. Iedereen kan zich aansluiten en in de vredesgedachte passende activiteiten organiseren. PAX ondersteunt daarbij. Zie bijvoorbeeld het logo hierboven.

Ook aan de gemeente Lochem gaat de Vredesweek niet voorbij. Veel geloofsgemeenschappen, maatschappelijke en culturele instanties en welzijnsorganisaties organiseren in de Vredesweek activiteiten. Dat doen zij ieder op hun eigen wijze vanuit hun eigen invalshoek. Maar, niet exclusief: iedereen is van harte welkom om de vrede mee te vieren! Vrede is immers van ons samen!

Een aantal lokale organisaties1 zijn in overleg om de Vredesweek gezamenlijk te starten op zaterdagmiddag 16 september 2017. Vanuit het Stadshuus in Lochem kunnen bezoekers onder de noemer “Wandel de Vrede” die middag een route langs diverse locaties in en om Lochem afleggen. Op iedere locatie laat de betreffende instelling zien hoe zij met het thema Vrede omgaat. Bezoekers worden geprikkeld om zelf mee te doen en hun idee over vrede vorm te geven. Luisteren, verbinden en delen: ingrediënten voor vrede. De middag wordt gezamenlijk afgesloten in het Stadshuus.

Aan de invulling van het programma wordt momenteel hard gewerkt. Instanties of personen die mee willen doen zijn van harte welkom!

Graag aanmelden bij Arjan Klein Hazebroek (Raad van Kerken Lochem Laren Barchem), tel. 0573- 258637, mail: vredesweek.lochem@gmail.com