Gemeente nieuws Lochem

vrijdag 19 mei 2017

B&W vergadering 16 mei 2017


Concept besluitenlijst van de B&W-vergadering van 16 mei 2017. In de B&W vergadering van de volgende week wordt deze gewijzigd of ongewijzigd vastgesteld.

Aanwezig:

 • S.W. van 't Erve (burgemeester)
 • B.J. Groot Wesseldijk (wethouder)
 • I. de Pagter (wethouder)
 • B.M.Y. van der Linden (wethouder)
 • R. Starke (secretaris)
 • B. Verboom (bestuursadviseur)

Afwezig:

Besluiten

Concept B&W-besluitenlijsten 9 mei 2017

Bestuur personeel en communicatie (S.W. van t Erve)
De concept B&W-besluitenlijsten van 9 mei 2017 ongewijzigd vastgesteld

2014-019214 Ontwerp bestemmingsplan Zorgrecreatiepark Ehzerwold Almen
Ruimte (B.J. Groot Wesseldijk)

 1. In te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan Zorgrecreatiepark Ehzerwold Almen.
 2. Het ontwerp bestemmingsplan Zorgrecreatiepark Ehzerwold Almen ter inzage te leggen.

2015-009078 * Aanvullende motivering omgevingsvergunning Scheggertdijk 7 Almen n.a.v. tussenuitspraak
Publiekscontacten (B.J. Groot Wesseldijk)

 1. De omgevingsvergunning te herstellen door het besluit aan te vullen met een nadere motivatie voor de aspecten geluid en visuele hinder of Topwood en Doornberg naar aard en invloed vergelijkbaar zijn op deze aspecten.
 2. Het advies van het Waterschap over te nemen en de voorschriften aan de omgevingsvergunning verbinden.
 3. De rechtbank te verzoeken om zelf in de zaak te voorzien indien hiervoor aanleiding is.
 4. Memo aangenomen voor kennisgeving en doorgestuurd naar de raad.

2015-011827 * Beantwoording vragen draagvlakonderzoek windenergie n.a.v. gez. raadsbijeenkomst
Ruimte (B.M.Y. van der Linden)
Memo aangenomen voor kennisgeving en doorgestuurd naar de raad.

2016-018520 Heroverweging subsidieaanvraag
Ruimte (B.M.Y. van der Linden)

 1. Reclamant ontvankelijk verklaard in zijn bezwaar;
 2. Het bezwaarschrift ongegrond verklaard;
 3. Hardheidsclausule niet van toepassing;
 4. Het primaire besluit tot afwijzing subsidieaanvraag blijft in stand.

2016-019681 Heroverweging subsidieaanvraag
Ruimte (B.M.Y. van der Linden)

 1. Reclamant ontvankelijk verklaard in zijn bezwaar;
 2. Het bezwaarschrift ongegrond verklaard;
 3. Hardheidsclausule niet van toepassing;
 4. Het primaire besluit tot afwijzing subsidieaanvraag blijft in stand.

2017-005545 Verkeersbesluit algemene gehandicaptenparkeerplaats Noorderwal
Ruimte (I. de Pagter)
Ingestemd met:
Op de Noorderwal in Lochem een parkeerplaats aan te wijzen als algemene gehandicaptenparkeerplaats, door middel van het plaatsen van het bord E06 van het RVV 1990; 

* dit onderwerp kan terugkomen in de RTG/VTG en/of raadsvergadering

Vastgesteld door burgemeester en wethouders van Lochem op 23 mei 2017.

 

de secretaris,                                      de burgemeester,