Gemeente nieuws Lochem

woensdag 17 mei 2017

Nieuwe bomen geplant in Eefde en Laren


Langs de Quatre Brasweg in Eefde en de Markeloseweg in Laren zijn nieuwe laanbomen geplant.

Op 6 mei heeft de Stichting Vedel met buurtbewoners zwarte els en zomereik aangeplant. Op 11 mei heeft Sportclub Eefde zomer-, winter- en moeraseiken geplant.
De inbreng vanuit de dorpen bestaat niet alleen uit aanplanten, maar ook uit zorg voor de bomen de eerste tijd. 

Denk daarbij aan water geven en vervanging bij uitval van enkele jonge bomen.

Voordeel
De samenwerking tussen gemeente en inwoners levert beide partijen voordeel op. Door de zieke bomen te vervangen door gezonde jonge bomen, kunnen weggebruikers nu weer veilig gebruikmaken van de Quatre Brasweg. De Stichting Vedel krijgt een vergoeding die ze inzet voor het dorp Laren en Sportclub Eefde gebruikt het geld om een sportief doel te realiseren in Eefde.

Burgerparticipatie
Burgerparticipatie is een vast onderdeel van het laanbomenbeheer. De gemeente kiest een geschikte boomsoort, die passend is bij het landschapstype en de weginrichting. De inwoners planten en verzorgen de jonge bomen de eerste jaren. Daarvoor ontvangen zij een vergoeding, die ze mogen inzetten voor hun dorp.