Gemeente nieuws Lochem

woensdag 17 mei 2017

Organisaties denken mee over cultuurvisie


Afgelopen week discussieerden culturele partners van de gemeente tijdens interactieve avonden over de concrete invulling van de cultuurvisie.

Zij gingen in op vragen als hoe kunnen we de jeugd meer betrekken bij cultuur, hoe kunnen culturele organisaties beter samenwerken en hoe dagen we nieuwe spelers in het culturele veld uit om mee te doen. Binnenkort leest u meer over de uitkomsten van de interactieve avonden.

Cultuurvisie
In de raadsvergadering van 23 mei 2016 heeft de raad ingestemd met de cultuurvisie ‘Kijk op cultuur’. Deze cultuurvisie is opgesteld via een interactief proces, waarbij het culturele veld haar input heeft kunnen leveren. De cultuurvisie is input geweest voor het raadsbesluit over de toekomst van de schouwburg in Lochem. Besluitvorming over de schouwburg heeft plaatsgevonden in de raadsvergadering van 20 juni 2016