Gemeente nieuws Lochem

woensdag 17 mei 2017

Tijd voor grasmaaien!


Deze maand zijn de maaiwerkzaamheden gestart. 

Op dit moment worden onder meer de gemeentelijke gazons, trapvelden, wadi’s en de grotere velden van de gemeentelijke begraafplaatsen gemaaid. Het werk wordt gecoördineerd door Circulus-Berkel Buitenruimte en uitgevoerd door groenaannemer Sight Landscaping.
Op sommige plekken is het gras door de groeizame 

weersomstandigheden aan de hoge kant. Daar wordt daarom eerst gemaaid met een zogenoemde ‘maai-zuigcombinatie’. Deze machine voert het maaisel direct af. Op de andere plekken worden gewone maaimachines ingezet. Mochten het gras in uw buurt nog niet gemaaid zijn dan kunt u de maaimachines binnenkort verwachten.

Gazons 'op beeld’ gemaaid
Om te bepalen of én wanneer er gemaaid moet worden, gebruiken we vastgestelde beelden. Voor de Lochemse gazons is met de gemeente beeldkwaliteit B afgesproken, een basiskwaliteit die in de meeste gemeenten gebruikelijk is. Het gazon mag daarbij gemiddeld circa 7 cm hoog worden voordat maaien noodzakelijk is. Met beeldkwaliteit voorkomen we dat gazons bij onverwacht groeizaam weer te lang wordt en zetten we mensen en materieel niet onnodig in. Zo kan het dus zijn dat de maaimachine een veld overslaat als maaien daar niet noodzakelijk blijkt.

Obstakels en bermen
Het gras rondom obstakels en bomen wordt drie maal per jaar door BuitenRuimte gemaaid. Op deze plekken kan het gras dus wat hoger zijn voordat de maaimachine langskomt. In juni start Circulus-Berkel met het maaien van de bermen. In verband met de verkeersveiligheid zijn kruispunten en zichthoeken als eerste aan de beurt. Daarna volgt het maaien van ruw gras in woonwijken en op bedrijventerreinen. Meer informatie over maaien vindt u op www.circulus-berkel.nl/lochem.