Regio Nieuws

maandag 15 mei 2017

Veel interesse in pilot sloopfonds buitengebied


Vanaf medio 2015 kunnen eigenaren van overbodige gebouwen in het buitengebied gebruik maken van een pilot sloopfonds. 

Dit is een tegemoetkoming om de stap naar sloop makkelijker te kunnen zetten. De regeling loopt in ieder geval nog tot eind 2017. De ervaringen worden gebruikt om een duurzame (regionale) regeling op te stellen waarbij sloop gestimuleerd wordt.

Ervaringen

Er is behoorlijke animo voor het sloopfonds. 42 mensen gaven aan geïnteresseerd te zijn in deelname aan de pilot. Met 25 mensen is inmiddels een overeenkomst opgesteld, in 10 gevallen is de bestemming van het kavel gewijzigd van agrarisch naar wonen. Het gaat in totaal om ongeveer 10.000 m2 aan gesloopte gebouwen.

Landschappelijke kwaliteit
De verwachting is dat de komende jaren veel gebouwen in het buitengebied overbodig worden. Om onnodige leegstand tegen te gaan, wil de gemeente sloop van leegstaande gebouwen stimuleren. Denk bijvoorbeeld aan het slopen van een kleine schuur, een woning of een oude veeschuur. Met name schuren hebben vaak asbestdaken die volgens landelijk regelgeving uiterlijk in 2024 verwijderd moeten zijn.

Voordeel van tijdig slopen
Gebouwen die niet meer worden gebruikt, kosten wel geld. Denk hierbij aan de kosten van verzekering, onroerend zaak belasting en wellicht het onderhoud. Door de wetgeving, die stelt dat asbesthoudende daken vanaf 2024 verboden zijn, kan uw verzekering de opstallen mogelijk niet meer in de dekking meenemen. Overdenk ook de gevolgen van een brand waarbij asbestdeeltjes weg waaien. Het opruimen kan een kostbare situatie zijn.

Het sloopfonds
Iedereen die opstallen bezit buiten de bebouwde kom kan aan de regeling meedoen. De vergoeding is € 10,00 per m2 met een maximum van € 7.500,- per adres. De leges voor een eventuele bestemmingswijziging worden vergoed (€ 5.000,-). De sloopregeling kan gecombineerd worden met de landelijke subsidieregeling voor het verwijderen van asbestdaken. Ook is de sloopregeling te combineren met de Achterhoekse pilot ‘zon op erf’.

Meer weten?
De volledige regeling vindt u op www.bronckhorst.nl/sloopregeling.