Regio Nieuws

maandag 15 mei 2017

Pilot Ondersteuning Thuis samen met zorgaanbieders


De gemeente start samen met zorgaanbieders Zorgkompas en Markenheem een pilot met een nieuwe vorm van ondersteuning: ‘Ondersteuning Thuis’. 

Hierbij verricht de huishoudelijke hulp naast huishoudelijke taken ook kleine zorgtaken. Inwoners met meerdere ondersteuningsvragen krijgen op die manier met minder zorgverleners te maken.

Een aantal huishoudelijke hulpen van Zorgkompas en Markenheem is onlangs hiervoor opgeleid. 

De pilot loopt van half mei tot november 2017.

Huishouden en kleine zorgtaken
Wethouder Peppelman van zorg: “Sommige inwoners krijgen naast huishoudelijke hulp ook persoonlijke verzorging en/of begeleiding. Dat betekent dat er meerdere hulpverleners over de vloer komen. Met deze nieuwe vorm van ondersteuning biedt de hulp ondersteuning bij het huishouden en helpt daarnaast met kleine zorgtaken. Hierdoor krijgen inwoners met meerdere eenvoudige zorgvragen straks minder mensen over de vloer om hen te ondersteunen. Dat is heel praktisch, zowel voor de hulp als voor de inwoner. Zo maken we optimaal gebruik van de vaak goede band tussen hulp en inwoner om inwoners nog beter te kunnen ondersteunen.” Het streven is dat er 20 inwoners meedoen aan de pilot. 

Vervolg op pilot in Zelhem
De pilot Ondersteuning Thuis is een vervolg op een lopende pilot met deze vorm van ondersteuning in Zelhem. Daar werkt een aantal MBO-studenten van het Graafschap College in een zelfsturend wijkleerteam. Ook zij zijn speciaal getraind om de huishoudelijke taken en de genoemde kleine zorgtaken te kunnen en mogen uitvoeren. Deze pilot is succesvol en loopt nog steeds.