Regio Nieuws

maandag 15 mei 2017

22 mei: Informatieavond houtsingels in Vorden


Op 22 mei 2017 organiseren wij een informatieavond over houtsingels in Vorden.

Twee houtsingels geven overlast: de houtsingel aan de Rondweg bij de Hoetinkhof 24 t/m 122 en de houtsingel aan de Rondweg bij Brinkerhof 16 t/m 84. Hierover willen we graag met omwonenden in gesprek.

De avond vindt plaats bij het Kulturhus in Vorden en start om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur). 

Mensen wonend aan deze houtsingels hebben een persoonlijke uitnodiging ontvangen.

Op de avond presenteren wij onze visie en horen wij graag de ideeën uit de buurt voor dit stuk openbaar groen. De opbrengst van deze bijeenkomst vormt de basis van een nieuw plan van aanpak voor de houtsingels. Uitgangspunt daarbij is dat de singels een plek zijn waar mensen zoveel mogelijk van genieten in plaats van overlast ervaren. Hebt u geen persoonlijke uitnodiging ontvangen en wilt u er bij zijn? U bent van harte welkom.