Gemeente nieuws Lochem

vrijdag 12 mei 2017

Informatiebijeenkomsten Natura 2000-beheerplan Rijntakken


De IJssel, de Waal en de Neder-Rijn vormen samen de Nederlandse Rijntakken. 

Binnen Europa is de natuur langs de Rijntakken heel bijzonder. Daarom zijn ze aangewezen als Natura 2000-gebied. De provincie Gelderland heeft een ontwerp beheerplan voor dit gebied gemaakt. Op 20, 23 en 29 mei zijn er informatiebijeenkomsten.

Het beheerplan beschrijft op welke manier we de

Natura 2000-doelen kunnen realiseren. Belangrijke onderdelen daarin zijn specifieke inrichtingsmaatregelen zoals aanleg van ooibos, plas-dras grasland voor vogels en natuurlijk een goed beheer van het gebied. In het beheerplan staat ook op welke manier we de natuur beschermen tegen schadelijke activiteiten en voor welke activiteiten vergunningen nodig zijn in het kader van de Wet natuurbescherming.

Zienswijze indienen
Het Natura 2000-beheerplan Rijntakken kan gevolgen hebben voor bewoners en gebruikers van het gebied. Daarom ligt het van 9 mei tot 20 juni 2017 ter visie. Tijdens deze periode kunt u uw zienswijze op het plan indienen. Hoe u dat kunt doen staat vanaf 8 mei op de website www.gelderland.nl/natura2000.

Waar en wanneer
Wilt u meer informatie over het beheerplan? Kom dan naar een van onze informatiebijeenkomsten:

23 mei 19.00 - 21.30 uur Moeke Rhenen, Veerplein 1, Rhenen 
29 mei 19.00 - 21.30 uur Infocentrum IJssel Den Nul, Rijksstraatweg 109, Den Nul
De presentatie begint om 19.30. Daarna is er nog genoeg tijd om vragen te stellen. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Informatiebijeenkomst tijdens boottocht 
Tijdens de informatiebijeenkomst op zaterdagmiddag 20 mei varen we per boot langs een deel van de Rijntakken. Er is op de boot geen centrale presentatie maar er is wel gelegenheid om vragen te stellen aan onze gedeputeerde Jan Jacob van Dijk en aan specialisten. De boot vertrekt uiterlijk om 14.00 uur vanuit Tiel. Om 16.00 uur legt de boot daar ook weer aan. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen aan rijntakken@gelderland.nl. Dit kan tot 15 mei. Na aanmelding ontvangt u een kaartje van de locatie van de afmeer-/aanlegsteiger.

Het beheerplan
Informatie over Natura 2000 en het beheerplan zelf vindt u op www.gelderland.nl/natura2000 en www.Rijksoverheid.nl/natura2000. U kan een papieren versie van het beheerplan bekijken op de volgende locaties:

  • Provincie Gelderland, gebouw Marktstate, Eusebiusplein 1A, Arnhem
  • Provincie Overijssel, Luttenbergstraat 2, Zwolle
  • Provincie Utrecht, Archimedeslaan 6, Utrecht
  • Gemeentehuis van de gemeenten Deventer, Nijmegen en Tiel.

Vragen
Voor vragen kunt u op werkdagen van 8.30 uur tot 16.30 uur bellen met het provincieloket van de provincie Gelderland: 026 359 99 99 (lokaal tarief) of e-mailen met provincieloket@gelderland.nl.