Regio Nieuws

maandag 13 februari 2017

In gesprek over kernkwaliteiten Nationaal landschap De Graafschap


Het noordelijk deel van Bronckhorst maakt onderdeel uit van Nationaal Landschap De Graafschap.
Een Nationaal Landschap is een gebied in Nederland met een unieke combinatie van agrarisch gebied, natuur en cultuurhistorie. De gemeente wil graag samen met bewoners, organisaties en initiatiefnemers het landschap van De Graafschap behouden en versterken. Wij organiseren hiervoor twee werksessies, waarvan de eerste op 21 februari 2017 is.

De dorpsbelangenorganisaties Wichmond-Vierakker, Vorden, Veldhoek schuiven aan namens de inwoners. Verder praten mee: ondernemersorganisaties van o.a. landbouw en recreatie, natuur- en landschapsorganisaties, landgoederenorganisaties en het waterschap.

Komen tot spelregels
De groep gaat aan de slag met vragen wat de landschappelijke kwaliteit van het gebied is, waar deze kwaliteiten in het gebied zijn en wat deze betekenen voor ontwikkelingen in het gebied. Alle inbreng moet uiteindelijk leiden tot spelregels voor initiatiefnemers over wat wel en wat niet kan in het gebied. Maar ook tot inzicht waar kansen liggen om de kwaliteiten van het landschap te behouden of zelfs te versterken. In april 2017 leggen wij dit nieuwe beleid voor het Nationaal landschap De Graafschap ter inzage en kunt u hierop reageren. Na deze inspraakperiode en eventuele aanpassingen, stelt de gemeenteraad het beleid vast. Bericht hierover volgt later op onze website en in de gemeentepagina's in huis-aan-huisblad Contact.