Regio Nieuws

donderdag 09 februari 2017

Gelre expositie: ‘Free in the tree’


In de centrale hal van Gelre ziekenhuizen Zutphen is van februari t/m april 2017 de expositie ‘Free in the tree’  te zien van kunstenares Carla Nederbragt.
                                                                                                

‘Free in the tree’ duidt op het verlangen je vrij te voelen. Zoals een kind zich fijn kan voelen hoog in een boom om daar een veilig plekje te vinden en weg te dromen. De boom, geworteld in moeder Aarde, geeft ons allen houvast.

In het werk van Nederbragt zijn steeds terugkerende thema’s te vinden: onderzoek naar hoe je je verhoudt tot je omgeving, de natuur, de ander, jezelf, emoties, wensen en verlangens, normen en waarden, gedachten en (dag-)dromen van jezelf en anderen. De afgebeelde personen, dieren en situaties zijn daarom metaforen voor die dieperliggende zoektocht die het leven in zich heeft. 

Carla Nederbragt heeft haar opleiding genoten aan ArtEZ in Zwolle (destijds gevestigd in Kampen). 
Zij nodigt iedereen uit het werk te komen bekijken. Haar complete werk is te zien op www.carlanederbragt.exto.nl