Regio Nieuws

maandag 06 februari 2017

Voortgang op weg naar Keurmerk Veilig Buitengebied Hengelo/Vorden


Boerenbedrijven en tuinders hebben steeds vaker te maken met criminele activiteiten, zoals diefstal van diesel en kostbare landbouwmachines.
Bovendien lijken de vaak uitgestrekte en afgelegen buitengebieden meer in trek te komen als het gaat om de dumping van chemisch afval en drugsafval of het huisvesten van hennepkwekerijen. Om hiervan een duidelijker beeld te krijgen, is voor het buitengebied van Hengelo/Vorden in het voorjaar van 2016 een proces opgestart om tot een Keurmerk veilig Buiten gebied (KVB) te komen.

Hierbij werken gemeente, politie, brandweer, het OM, Land- en Tuinbouw Organisatie, Cumela, Agrio, Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Oost Nederland en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid samen.

Eerste analyse gereed
De eerste veiligheidsanalyse van het hele gebied is nu klaar. Daarbij is gekeken naar mate van criminaliteit, brandveiligheid, verkeersveiligheid etc. Zo wordt duidelijk welke maatregelen nodig zijn om de veiligheid en leefbaarheid te verbeteren of te houden zoals het nu is. Hiervoor is een enquête gehouden onder bewoners en agrariërs in het gebied met een respons van 22%, een schouw in het gebied gedaan en gekeken naar cijfers van politie, brandweer en gemeente.

Aandachtspunten
Uit dit onderzoek van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en veiligheid komt naar voren dat het gebied veilig is om te werken en te leven. Toch is er een aantal aandachtspunten. Bijvoorbeeld op het gebied van verkeersveiligheid, brandveiligheid, leegstand, toezicht en handhaving, meldingsbereidheid en de verschuiving van criminele activiteiten naar buitengebieden.

Plan van aanpak
De komende drie jaar wordt gewerkt aan een aantal maatregelen om verbeteringen te realiseren. Zo staan onder meer trainingen op stapel voor agrariërs over hennepteelt en synthetische drugs, streven we naar uitbreiding van WhatsApp groepen in het buitengebied en wordt ingezet op het verbeteren van de bekendheid van de wijkagenten.