Regio Nieuws

maandag 30 januari 2017

Locatie Eikeboom Keijenborg komt tot ontwikkeling


In onze gemeente zijn ca. 20 panden die in meer of mindere mate in vervallen staat zijn en daardoor het straatbeeld ontsieren.

Ze zijn deels ingestort, vertonen tekenen van ernstig achterstallig onderhoud, zijn dicht gespijkerd of op andere wijze in verval geraakt. Het gaat om hoofd- en/of bijgebouwen in zowel het buitengebied als de kernen. In onze ‘Aanpak vervallen panden’ die eind vorig jaar is vastgesteld, is een stappenplan opgenomen voor een gefaseerde aanpak hiervan.

Wat houdt het in?

In de aanpak staat de wijze waarop de situaties worden aangepakt en in welke volgorde. Het uitgangspunt is overleg en de bereidheid van de eigenaar om de situatie vrijwillig op te lossen. Blijkt het overleg vruchteloos of is er geen bereidheid, dan gaat de gemeente over tot handhaving. Handhaving is erop gericht om de geconstateerde overtredingen ongedaan te maken en het pand weer in een aanvaardbare staat terug te brengen. Dit kan een langdurig proces zijn, waarvan het resultaat pas na geruime tijd zichtbaar wordt.

Wat levert het tot nu toe op?
Inmiddels hebben enkele van de eigenaren van de vervallen panden een brief van ons ontvangen met daarin een uitnodiging voor een gesprek over de situatie. Dit heeft nu bijvoorbeeld tot een oplossing geleid voor de locatie de Eikeboom in Keijenborg. Met de eigenaar zijn we overeengekomen dat hij onder meer het pand voor 1 maart 2017 sloopt en er zijn kopers voor twee woningen op de locatie, waarvan de bouw snel start. Al met al straks een grote verbetering van de beeldkwaliteit op deze plek.

Op de lijst van slecht onderhouden panden stonden onder andere ook vervallen panden aan de Vordenseweg in Hengelo en de Prinsenweg in Hoog-Keppel. Hiermee zijn de eigenaren al aan de slag gegaan, zodat deze panden van de lijst van vervallen panden af kunnen. Wethouder ruimtelijke ordening Arno Spekschoor: “Dat zijn mooie resultaten. Wij zijn blij dat de eigenaren met de panden aan de slag zijn. Ons mooie Bronckhorster straatbeeld verdient het om in stand te blijven!”